«Κλεισθένης» και κατάρτιση προϋπολογισμού

posted in: Γραφείο Τύπου | 0

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού  είναι και από τις  σημαντικότερες απόφασεις  του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς  με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι δράσεις της Δημοτικής Αρχής αλλά και τα όρια από δημοσιονομικής  διαχείρισης.

Σύμφωνα με τον  «Κλεισθένη» κατά το στάδιο της σύνταξης του Σχεδίου, και κυρίως κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος επιτρέπεται η  κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων

Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με τρόπο ανάλογο γίνεται και η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος των Δήμων.

Στους περισσότερους δήμους με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες τα προβλήματα θα είναι αξεπέραστα. Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα δεν θα μπορούν να ψηφιστούν στους περισσότερους Δήμους με αρνητικές επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και βεβαίως στην υλοποίηση των έργων  του Δήμου. Η παράταξη μας «Αθήνα ψηλά» ήδη ετοιμάζει το σχέδιο Προϋπολογισμού για το 2020 και θα το καταθέσουμε στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα το συζητήσουμε  με όλες τις παρατάξεις και θα τεθεί βεβαίως και σε δημόσια διαβούλευση. Η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων της είναι βασική προτεραιότητά μας.  Οι έννοιες της συνεννόησης, της συνεργασίας, της συναίνεσης  και της διαφάνειας αποτελούν τις βασικές μας  αρχές.

Leave a Reply

Your email address will not be published.