Στόχος μας μια σύγχρονη, δυναμική διοίκηση της πόλης με συμμετοχή και των πολιτών

posted in: Γραφείο Τύπου | 0

Είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση σε ό,τι διευκολύνει, ομορφαίνει, απλουστεύει τη ζωή των πολιτών, σε ότι έχει να κάνει με τις σχέσεις του με την Αυτοδιοίκηση. Αυτό απαιτεί παραχώρηση αυξημένων αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση  βάση ενός στρατηγικού σχέδιο αποκέντρωσης, το οποίο θα προβλέπει τεχνογνωσία, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, είμαστε πεπεισμένοι ότι η βελτίωση της καθημερινότητας των Αθηναίων πολιτών και η ανάπτυξη της πόλης, δεν μπορεί να έρθει μέσα από ευχολόγια και υποσχέσεις αλλά είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με τους εξής δύο τρόπους:

Α) την ενίσχυση των δράσεων σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου και ειδικά σε αυτά με τα περισσότερα προβλήματα

Β) και με την άμεση και μετρήσιμη αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων σε όλους τους τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείται μέσα στην πόλη. Προτεραιότητα μας ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ. Προτεραιότητα μας ο πολιτισμός της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι είμαστε εκ προοιμίου ανοιχτοί σε συνεργασίες και συνέργειες με όλες τις παρατάξεις, οι οποίες θα προκύψουν την επομένη των εκλογών.Γι’  αυτό, είναι πιο απαραίτητο από ποτέ να στηριχθεί σθεναρά ο Κώστας Μπακογιάννης και η ομάδα μας, ώστε η επόμενη ημέρα στην Αθήνα  να είναι αυτή που αρμόζει στη φήμη και την ιστορία της. Δημοτική Αρχή, Υπηρεσίες και  Δημότες σύσσωμοι θα πάμε την «Αθήνα Ψηλά»

Leave a Reply

Your email address will not be published.